Éide Scoile / School Uniform

Boy's Uniform– Éide Scoile na mBuachaillíGirl's Uniform – Éide Scoile na gCailíní
Gasúir
Bríste dhubh
Léine bhán
Geansaí scoile corcra
Carbhat breacán
Bróga dubha / bróga reatha dubha
Cailíní
Pilirín dubh / sciorta dubh
Blús bán / léine bhán
Geansaí scoile corcra
Carbhat breacán
Stocaí bána/ riteoga dubha
Bróga dubha / brogan reatha dubha
Boys
Black trousers
White shirt
Purple school jumper
Tartan tie
Black shoes / black trainers
Girls
Black pinafore / skirt
White blouse / shirt
Purple school jumper
Tartan tie
White socks / black tights
Black shoes / black trainers